Vision & löfte

Rätt lösning för rätt Hotel

I dagens värld är ingenting viktigare än information och kommunikation. Detta gäller särskilt för Hospitality och dess 3 stora aktörer - operatören, ägaren och gästen.

Operatörens intresse i "Hospitality Solutions" fokuserar på 3 centrala delar:

  • Säkerställa att hotellverksamheten genomförs felfritt och effektivt, optimera personalkapaciteten.
  • Tillgodose gästens behov och säkerställa hög kundnöjdhet. Return Raitio och Revpar har ett starkt samband.
  • Säkerställa en trygg och säker miljö.

Ägaren vill säkerställa att systemet som installerats i fastigheten inte bara går hand i hand med den finansiella kapaciteten och budgeten, men också driver driftseffektivitet och lägre driftskostnader.

Hotellgäster använder numera inte hotellets system för att göra externa samtal, medan WiFi har blivit ett måste.

Men när det gäller service-förfrågningar som rumsservice, concierge, städning och väckning är Hotellets kommunikationssystem fortfarande (långt före IPTV-lösningar) det självklara valet av kommunikation för vilken hotellgäst som helst.

Vår vision och strategi för Hospitality är att vi levererar rätt lösning till rätt hotell. Det innebär att vi inte tror på en "en storlek passar alla strategi"; eftersom hotell skiljer sig i storlek (80 - 600 + rum) och erbjudande (3 *** - 5 *****), så bör deras IT miljö anpassas till varje enskillt behov.