Röstbrevlåda och Väckning

Paketlösningar gällande Röstbrevlåda och Väckning för gäster.

NEC har tillsammans med Tiger TMS kombinerat telefonsvarare, automatiserad operatör och väckning i ett kraftfullt system. Vår kompletta Guest & Administration Voice-tjänst är särskilt utformad för hotellbranschen, med automatisk integration till hotellens fastighetsförvaltning. En bra kommunikationstjänst inom hotellet är vital och NEC 's röstbrevlåda är en viktig kugge teknik som ofta kan förbättra gästens vistelse.

Property Management System Integration möjliggör automatisk aktivering och avktivering av en gästs brevlåda. En gästs meddelanden och brevlådeinställningar kan flyttas automatiskt när ett meddelande om rumsbyte tas emot från hotellets PMS.