Operatör & gästreservationer

Toppmoderna lösningar för reservationer gällande såväl operatör som gäst

Med sin kombination av intuitiva ikoner, namngivna kataloger och meddelandeanläggningar erbjuder NEC:s Business ConneCT professionell operatör funktionalitet till alla hotell. Köfunktionen gör att du med endast ett ögonkast kan se var ett samtal kommer från: externa, interna eller om det har omdirigerats. Samtal dirigeras alltid rätt och i sin helhet gör kösystemet det enkelt för operatören att upptäcka specifika samtal och behandla dem på ett speciellt sätt (VIPs, återvändande samtal, etc.).

Business Connect integreras med mellanprogram för att ansluta sig till hotellets PMS, vilket tillhandahåller realtidsinformation om check-in / check-out status av en gäst, samt omfattande information om gästerna, så som språk och VIP-status. Det intuitiva användargränssnittet säkerställer en kort inlärningskurva, vilket möjliggör användning med minimal utbildning.

Övervaka och förbättra din bokning

Business Connect Contact Center fungerar som hotellets knytpunkt och vidarebefordrar samtal och e-post till den bäst lämpade anställda, vilket minskar väntetiden och förbättrar personalens motivation. Kompetensbaserad styrning säkerställer att samtal överförs till en agent som har den bäst lämpade kompetensen. Agenter är försedda med ytterligare information, som till exempel språkbaserad kundinformation. Varje kundsamtal eller e-post når rätt person, första gången, varje gång!

Överlägsen gästhantering och samtalstjänster.

Business ConneCT minskar arbetsbelastningen för receptionister och "back office" personal med hjälp av en automatisk skötare / IVR möjligheter. Med "Hot Message" funktionen är det också möjligt att lägga till ett meddelande till din automatiska skötare ifall problem skulle uppstå. Den som ringer till receptionen kommer först höra detta budskap innan de överförs till operatören.