Wizja i obietnica

Właściwe rozwiązanie dla właściwego hotelu

snym świecie nie istnieje nic ważniejszego niż informacja i komunikacja. Twierdzenie to jest szczególnie prawdziwe w hotelarstwie i dla jego 3 głównych interesariuszy - operatora, właściciela oraz gościa.

  Dla operatora najważniejszymi 3 elementami rozwiązań komunikacyjnych i IT są:

  • Zapewnienie bezbłędnej i wydajnej pracy oraz optymalizacji wykorzystania personelu. 

  • Spełnianie oczekiwań gości, mając świadomość, że Satysfakcja Gości, Wskaźnik Powrotu Gości oraz Revpar są ściśle ze sobą powiązane. 

  • Zapewnienie bezpieczeństwa. 


Właściciel chce mieć pewność, że system zainstalowany w jego obiekcie jest nie tylko odpowiedni do możliwości finansowych i założonego budżetu, ale również stanowi motor napędowy, będący podstawą wzrostu wydajności i zmniejszania kosztów operacyjnych.

Wraz ze wzrostem popularności smartfonów, goście coraz rzadziej korzystają
z systemów hotelowych w celu wykonywania rozmów wychodzących, WiFi natomiast stało się koniecznością. Mimo tego, kiedy chodzi o zamówienie usługi, np. room-service, concierge, sprzątania czy budzenia, System Komunikacji Hotelowej jest wciąż (o wiele bardziej niż rozwiązania IPTV) preferowanym środkiem komunikacji gości.

Nasza wizja i podejście do Hotelarstwa opiera się na zapewnianiu Właściwych Rozwiązań dla Właściwego Hotelu. Oznacza to, że nie wierzymy w jedno rozwiązanie pasujące do wszystkich sytuacji; w końcu hotele różnią się wielkością (80 – 600+ pokoi) i ofertą (3*** – 5*****), dlatego ich środowiska ICT powinny być dopasowane do ich specyficznych potrzeb i wymagań.