Dlaczego NEC

Wspieranie „Smart Enterprise”

 Od ponad 115 lat, NEC jest zaangażowany w rozwój społeczeństwa poprzez nieustanne wprowadzanie innowacji. Łącząc globalny zasięg z lokalną obecnością, NEC dostarcza doskonałej jakości rozwiązania zbudowane na bazie swoich wiodących produktów ICT ze swojego ciągle rosnącego portfolio.

Poniżej wymienione elementy budowania przewagi konkurencyjnej wyróżniają ofertę NEC’a, skierowaną do branży hotelarskiej.

 Zasięg

 Wielu wiodących operatorów hotelowych, tak jak inni międzynarodowi przedsiębiorcy, oczekuje:

  • Usprawnienia swoich organizacji w zakresie IT

  • Zminimalizowania liczby dostawców i standaryzacji współpracy. Sprzedawcy muszą mieć możliwość dostarczenia, zainstalowania i zapewnienia wsparcia rozwiązaniom niezależnie od położenia hotelu czy grupy, co często wymaga obecności na całym świecie. NEC spełnia te wymagania.

Zasięg

 Podobnie jak wiele sieci hotelowych i międzynarodowych grup, NEC wyróżnia 3 globalne regiony:

  • Region Ameryk
  • EMEA – Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • APAC – Azja / Pacyfik

W każdym regionie nasze działania są prowadzone przez Dyrektora ds. Hotelarstwa NEC, a każdy z takich Dyrektorów ma doświadczenie w międzynarodowym hotelarstwie: Ludzie z branży pracują dla branży.

Nasze oddanie branży hotelarskiej potwierdza fakt podejmowania dużych inwestycji NEC w formalną certyfikację naszych rozwiązań komunikacyjnych i IT przez operatorów hotelowych.

Ciągłość

Jednymi z najważniejszych kryteriów w wyborze technologii oraz decyzji o inwestycji w rozwiązanie na lata są stabilność i doświadczenie dostawcy. Z tego powodu gorąco zachęcamy właścicieli oraz operatorów do dokładnego zapoznania się
z sytuacją finansową (zyski i straty, bilansami, finansowaniem) oraz horyzontem strategicznym każdego kontrahenta, z którym rozważają współpracę.

Zrównoważony rozwój

NEC przestrzega swoich zobowiązań społecznych ograniczając wpływ swoich działań na środowisko, a także dąży do stworzenia zrównoważonego społeczeństwa przez oferowanie ekologicznych produktów i usług.

Średniookresowy plan NEC zakłada osiągnięcie założonych celów w kategoriach dotyczących produktów, rozwiązań, fabryk i biur, a także komunikacji środowiskowej. Wszystkie produkty i rozwiązania oferowane przez NEC (na poziomie elementów składowych) są produkowane i transportowane tak, by ślad węglowy był minimalny. NEC posiada również certyfikat ISO9001 przyznany za Zarządzanie Jakością.

Partnerstwo

Wydajne działanie hotelu oraz wysokiej jakości obsługa gościa to nie tylko rezultat stabilnych i nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych; składa się na nie również wiele produktów i aplikacji wspomagających.

Jako lider komunikacji hotelowej, NEC oferuje swoim partnerom i klientom podejście kompleksowe, aktywnie angażuje się w kontakty z dostawcami rozwiązań wspomagających, by nadać dodatkową wartość finalnym Rozwiązaniom Komunikacji Hotelowej.