Wirtualizacja i usługi hostowane

Kompleksowe rozwiązania do wirtualizacji i konsolidacji

Oprócz platform instalowanych w obiekcie, będącymi tylko jednym z możliwych rozwiązań, NEC wraz z partnerami oferuje usługi komunikacyjne oparte o rozwiązania chmurowe. Szeroki wachlarz rozwiązań do wirtualizacji i konsolidacji wpływa na wysoką efektywność ekonomiczną oraz elastyczność infrastruktury IT.

Niektórzy nasi klienci dążyli do ograniczenia nakładów kapitałowych na IT, z jednoczesnym wyeliminowaniem kosztów serwisowych infrastruktury IT. NEC zaoferował im kompletne rozwiązanie CaaS (Komunikacja jako Usługa) hostowane w lokalnym centrum danych z pełną redundancją kluczowych komponentów, obejmujące również usługi codziennego zarządzania.

Krótko mówiąc: mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdego hotelu i sieci!