Otwarta łączność z PMS

Otwarty interfejs do każdego systemu PMS

Nasze rozwiązanie iCharge umożliwia integrację z każdym systemem PMS, który obsługuje połączenia z innymi aplikacjami. Może ono połączyć się z każdą aplikacją front i back office w danym hotelu lub sieci hoteli o wielu lokalizacjach ze scentralizowanym systemem PMS – zainstalowanym na serwerze, w środowisku wirtualnym lub centrum danych całkowicie opartym na rozwiązaniach chmurowych, lub działającym w modelu SaaS. Integracja w czasie rzeczywistym umożliwia wykorzystanie wszystkich nowoczesnych metod komunikacji, takich jak natywne adresy IP czy serwisy Web XML.

Funkcje (w zależności od serwera platformy komunikacyjnej) obejmują:

  • Rozliczanie połączeń głosowych oraz transmisji danych
  • 2-kierunkową integrację z serwerami, systemem PMS, pocztą głosową, IPTV i szybkim Internetem
  • Status pokoju, Zakwaterowanie VIP i Wiadomości oczekujące