CEBP

Poprawa bezpieczeństwa dzięki Alarmowaniu i Mobilizacji

Liczba zastosowań IT rośnie z roku na rok, a integracja komunikacji z wykorzystującymi oprogramowanie procedurami biznesowymi, znana jako Communication-Enabled Business Processes (CEBP), optymalizuje procesy biznesowe poprzez zmniejszanie opóźnień, których przyczyną są ludzie. Każda aplikacja przesyła własny zestaw informacji, raportów, powiadomień i alarmów. Wyzwaniem jest przedstawienie tych informacji we właściwej formie, czasie i skierowanie ich do właściwych osób.

MobiCall to platforma pośrednicząca, która integruje komunikację z Państwa aktualnymi procesami biznesowymi oraz systemami informacyjnymi i systemami bezpieczeństwa. Mobicall został stworzony w celu połączenia z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak: system przywoławczy, przeciwpożarowy, zarządzanie obiektem oraz obiegiem dokumentów. System umożliwia nadawanie priorytetów określonym interfejsom lub alarmom, można również zdefiniować co, kiedy i w jaki sposób zostanie wykonane w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia. Pozwala to np. na powiadomienie członka załogi za pomocą wiadomości tekstowej lub głosowej niezależnie od działającej infrastruktury (DECT, WiFi lub GSM). System umożliwia też powiadamianie przez e-mail, SMS, SNMP i przekaźniki (np. syreny). Przesyłanie powiadomień na smartfony Apple, Android i Blackberry możliwe jest za pomocą dedykowanych aplikacji.

Konferencje i nagrywanie

Wysyłanie wiadomości głosowych i tekstowych do (dużych) grup użytkowników mobilnych jest całkiem proste. W przypadku pilnego zdarzenia można automatycznie nawiązać połączenie konferencyjne, a każde takie połączenie nagrać.

Bezpieczeństwo pracowników

Połączenie komunikacji bezprzewodowej IP DECT z MobiCall gwarantuje, że w przypadku wciśnięcia przycisku alarmowego SOS na telefonie lub w komunikatorze, albo kiedy telefon zasygnalizuje zdarzenie wypadkowe (man-down), uruchomiony zostanie centralny alarm wraz z eskalacją zdarzenia przez różne kanały, takie jak sms, email czy rozmowa głosowa.

Lokalizacja

Istnieje również możliwość uzyskania szczegółowych informacji o położeniu pracownika. MobiCall jest w stanie namierzyć telefon DECT na podstawie informacji z Punktu Dostępowego, w którym zalogowany jest telefon w danej chwili. Połączenie MobiCall z Ekahau RTLS daje jeszcze więcej szczegółów. W tej konfiguracji położenie telefonu określane jest przy pomocy kilku Punktów Dostępowych DECT. Rozwiązanie Ekahau przetworzy te informacje i wskaże dokładne położenie pracownika potrzebującego pomocy, pozwalając na natychmiastowe wysłanie pomocy we właściwe miejsce.