CEBP

Het verbeteren van de veiligheid van gasten met Alarmering & Mobilisatie

Het aantal IT-toepassingen neemt elk jaar toe en integratie van communicatiemogelijkheden in de door software ondersteunde bedrijfsprocessen, bekend als Communication-Enabled Business Processes of CEBP, optimaliseert de bedrijfsprocessen door wachttijden te verminderen. Elke toepassing levert zijn eigen set van gegevens, rapporten, meldingen en alarmen. De uitdaging is hoe al deze informatie in het juiste formaat op het juiste moment aan de juiste personen te presenteren.

MobiCall is een middleware platform dat de communicatie met uw bestaande klantprocessen, informatie en veiligheids systemen integreert. Het is ontworpen om te koppelen met externe applicaties zoals paging systemen, brandalarmsystemen, gebouwenbeheer en workflow systemen. Prioritering kan per interface of alarm worden ingesteld en men kan definiëren wat, wanneer en hoe een inkomende gebeurtenis verwerkt zal worden. Dit kan resulteren in een oproep aan een personeelslid door een tekst- of spraakbericht via de vaste telefonie infrastructuur of via DECT, WiFi of GSM. Het kan ook resulteren in een e-mail, SMS, SNMP of een relaiscontact (bv: voor een sirene). Berichtgeving sturen naar Apple, Android en Blackberry smartphones is beschikbaar via speciale apps.

Conferencing & Recording

Het sturen van spraak- en tekstberichten naar (grote) groepen mobiele gebruikers is relatief eenvoudig. In geval van een dringend voorval kan een conferentiegesprek automatisch worden geïnitieerd, terwijl alle gesprekken kunnen worden opgenomen.

Personeelsveiligheid

De combinatie van IP DECT draadloze communicatie en MobiCall zorgt ervoor dat wanneer de mobiele telefoon of Messenger SOS-knop wordt gebruikt, of als de handset een man-down indicatie aangeeft, een centraal alarm wordt gegeven inclusief escalatie via verschillende media, zoals sms, e-mail of het opzetten van een gesprek.

Lokalisatie

Daarnaast kan gedetailleerde locatiegegevens van medewerkers worden aangegeven. MobiCall kan DECT handsets lokaliseren op basis van de informatie van het toegangspunt waarop de handset op een gegeven moment is aangesloten. Er is zelfs een nog nauwkeuriger methode wanneer MobiCall wordt gecombineerd met Ekahau RTLS. In deze configuratie wordt de locatie afgeleid van meerdere DECT toegangspunten. De Ekahau applicatie zet dit om in een heel nauwkeurige locatiebepaling om personeel dat hulp en ondersteuning nodig heeft direct ter plekke ondersteuning te kunnen bieden.